“O Goberno da Asociación estará a cargo da Asamblea Xeral, a Xunta Directiva y o Presidente da mesma.” (Estatutos AGA, Art. 23).
“A Asamblea Xeral estará constituida pola totalidade dos membros da Asociación.” (Estatutos AGA, Art. 24).

 

Xunta Directiva

 1. Presidente: D. Manuel Cortés López (Canteras El Pozo, S.L.)
 2. Vicepresidente 1º: Dna. Mª José Fernández Castro (Excansa)
 3. Vicepresidente 2º: D. Roberto Almuíña Díaz (Cuarzos Industriales, S.A.)
 4. Secretario: D. José Luis Fernández Piñeiro (Áridos do Mendo S.L.)
 5. 5. Tesoreiro: D. José Antonio Valencia González (Erimsa - Explotación de Rocas Industriales y Minerales, S.A.)
 6. Vocais:
  1. D. Juan de Dios Martín Aparicio (General de Hormigones S.A.)
  2. D. José Lista Tasende (Lista Granit S.A.)
  3. D. Isidro Otero Bello (Canteras Isidro Otero, S.L.)
  4. D. César Francisco Lorente Fuentes (Canteras Prebetong S.L.)
  5. D. Ignacio García Taboada (Holcim Áridos, S.L.)
  6. D. Juan Enríquez Cid (Áridos Antelanos, S.L.)