“PRESENTACION DO PLAN DE AUTOPROTECCION TIPO PARA AS EMPRESAS DE ARIDOS”

SANTIAGO DE COMPOSTELA - HOTEL PUERTA DEL CAMINO | 10.30 a 13.00 Horas

Del 28/11/2012 al 28/11/2012

XORNADA SOBRE SEGURIDADE E SAUDE LABORAL NA MINERIA DE ÁRIDOS

SANTIAGO DE COMPOSTELA - Hotel Puerta de Camino |10.30 horas|

Del 25/11/2010 al 25/11/2010

XORNADA TECNICA " O Canon da Auga no séctor dos áridos de Galicia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA | Hotel Puerta del Camino

Del 25/09/2014 al 25/09/2014

CURSO DE FORMACIÓN PREVENTIVA Operarios de Establecementos de Beneficio e Postos Comúns.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Del 23/03/2012 al 24/03/2012

Xornada sobre a Lei de Resposabilidade Medioambiental

SANTIAGO DE COMPOSTELA Hotel Puerta del Camino [16.00 Horas]

Del 15/07/2010 al 15/07/2010

XORNADA MAQUINARIA MÓBIL NA MINERIA DE ÁRIDOS

SANTIAGO DE COMPOSTELA - Hotel Puerta del Camino |10.00 horas|

Del 14/07/2011 al 14/07/2011

CURSO DE FORMACIÓN PREVENTIVA Operarios de Establecementos de Beneficio e Postos Comúns.

PONTEVEDRA

Del 13/04/2012 al 14/04/2012

XORNADA SOBRE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E MINERÍA DE ÁRIDOS

SANTIAGO DE COMPOSTELA - Hotel Puerta del Camino [ 10 HORAS ]

Del 07/10/2010 al 07/10/2010

CURSOS DE FORMACIÓN PREVENTIVA PARA O DESEMPEÑO DO POSTO DE TRABALLO DE OPERADOR DE MAQUINARIA DE TRANSPORTE, CAMIÓN E VOLQUETE.

A CORUÑA - SANTIAGO- LUGO - OURENSE - PONTEVEDRA

Del 07/05/2010 al 08/05/2010

CURSO DE FORMACIÓN PREVENTIVA Operarios de Establecementos de Beneficio e Postos Comúns.

A CORUÑA E SILLEDA

Del 04/05/2012 al 5/05/2012

CURSOS DE FORMACIÓN PREVENTIVA PARA O DESEMPEÑO DO POSTO DE TRABALLO

SANTIAGO - A CORUÑA - LALÍN

Del 04/04/2014 al 04/04/2014