1. A xestión de SUBVENCIÓNS co fin de financiar PROXECTOS de interese para os asociados sobre todo tipo de Cuestións Medioambientais, de Seguridade Mineira, Deseño de Plantas para Áridos, Mantemento de Maquinaria, Cuestións sobre Productos, Reutilización de Lodo, etc.